Qui Som

La “Llar residència Montsant” obre les seves portes el 8 d’octubre de 1998 amb set usuaris, és un servei i establiment depenent de “ La Associació Montsant” legalment constituïda i inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de la Generalitat de Catalunya amb el número 2556 en data 20 de juny de 1994 amb codi de Servei S05206 i núm. De registre (RESES) E02023

Davant  d’una necessitat urgent i realitat soci familiar del col·lectiu de discapacitats de la comarca del Priorat, es va a considerar  necessari  la creació d’una Llar – Residència, que té per objecte facilitar, de forma temporal o definitiva, una vida independent, desinstitucionalitzada i equivalent a la de la llar pròpia a aquelles persones discapacitades en un grau igual o superior al 33%.

Els 7 usuaris que te la Llar Residència Montsant assisteixen al Taller del Priorat  per a persones amb discapacitat intel·lectual, actualment ubicat a el Masroig.

La Llar Residencia Montsant es un Servei d’atenció personalitzada que es desenvolupa a partir del domicili habitual de les persones discapacitats i que els hi permet viure de manera integrada i independent. Te com titular a l’Associació Montsant Famílies amb Disminuïts de la Comarca del Priorat.

Podent dir que el projecte de la creació de la Llar – Residència ha donat els seus fruits, les 7 places designades per l’ICASS, una vegada feta  la valoració dels expedients dels usuaris,de les quals disposa aquest servei han estat cobertes durant aquests  anys que hem estat obertes.

La situació actual de la Llar Residència Montsant és la mateixa des del principi de la seva obertura. La creació i lluita per la creació de una Llar Residencia que compleixi amb els paràmetres i normatives adequats per a persones amb discapacitat psíquica.

La llar Residència actualment està situada en un pis ubicat en un bloc de pisos Av. El Tancat 9,3-C, Falset (Tarragona), inscrita amb caràcter provisional amb successives pròrrogues de llicència municipal, mantenint la inscripció provisional en el registre d’entitats, serveis i establiments socials prorrogables cada sis mesos, complint així els requisits que han determinat la seva concessió. La capacitat de la llar-residència  Montsant és de 7 places designades per l’ICASS, una vegada feta la valoració dels expedients dels usuaris .que es va a presentar.

Les característiques dels usuaris són: nois i noies d’antre 39 i 74 anys d’edat amb un grau de disminució, entre 65 i 75% segons el certificat emès per l’ICASS, tots són beneficiaris del Servei de Teràpia ocupacional (STO) del Taller Priorat,situat al Masroig on assisteixen de 9 de mati a 5 de la tarda de Dilluns a Divendres.

L’article 1 dels Estatuts de l’Associació recull les finalitats i l’objecte de la mateixa: “L’Associació Montsant Famílies amb Disminuïts de la Comarca del Priorat , entitat sense ànim de lucre, té per objecte promoure, fomentar i desenvolupar l’assistència, l’educació, l’ensenyament, la formació professional i oci, les activitats esportives, la integració social i laboral, l’atenció residencial i l’assistència sanitària

Objectius generals

Potenciar el principi de la participació parcial; Consisteix en afirmar que totes les persones amb discapacitats intel·lectuals importants poden adquirir moltes habilitats que li permetin participar, al menys en part en una àmplia varietat d’entorns i activitats integrades.

  • Adaptacions individualitzades:

Són objectius portàtils, materials i altres dispositius creats per l’ús d’individus amb discapacitats intel·lectuals importants, de manera que puguin participar al menys de forma parcial en entorns i activitats integrades. 

  • Vetllar pel benestar de la persona en aquest nivell.

Disposem de els suports adequats per a cada usuari en la vida independent que desenvolupen per a un correcte benestar personal, realitzant a través del PIA. Es coneix que es necessiten per a sentir-se bé.

  • Atendre a la persona de forma individualitzada i a les seves famílies.

En aquest objectiu no estem sols ni totalment lliures, per ajustar-nos a les realitats de cada usuari, treballem conjuntament amb la família. En la mesura del nostre encert, ¿ Qui son els nostres usuaris ?, Com són ? Què esperen de nosaltres ? Que li podem oferir i de quina manera?

Quan parlem del binomi família – usuari, parlem de necessitats pròpies de les famílies que apareixen en aquests moments de crisis, estrès emocional,shock, etc..Treballem per un servei d’atenció a les famílies de qualitat.

  • Fomentar alternatives residencials diferents a la família.

Es treballa en xarxes socials amb altres Associacions i Fundacions, servint de suport i ajuda en la intervenció amb les famílies. En alguns casos es dóna de forma informal. Sempre amb una intencionalitat inicial y clara, que no és altra que la de donar suport.

  • Promoure activitats d’oci i temps lliure que fomentin estils de vida saludables

Des de el poble de Falset i la Comarca del Priorat, existeix i es desenvolupa tot un pla d’activitats que es fan sempre pensant en la participació activa de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Des de l’Associació Montsant, s’organitzen activitats partint dels seus desitjos, que és ? el que desitgen visitar o fer. Ja que podem comptar amb el mitjà de transport propi, una furgoneta de 9 places.

  • Trencar amb l’aïllament propi de la malaltia.

Aquest objectiu es treballa desenvolupant les relacions interpersonals des de la família, amics, companys de la llar..etc.