Presentació

El 14 de Novembre de 2016 es porta a terme la signatura d’un Conveni entre l’Associació Montsant i la Fundació Privada Astres que té com objectiu la Construcció de la Nova llar Residència Montsant situada a Falset en els Terrenys propietat de L’Associació Montsant, garantint un futur digne de les persones amb Discapacitat Intel·lectual i de les seves Famílies amb la millora de la qualitat de vida des del abordatge inclusiu i centrat en les necessitats de la persona..

La Nova Llar Residència Montsant es durà a terme per la Fundació Privada Astres on la Construcció i gestió de la mateixa i el servei actualment Titularitat de L’Associació Montsant : Llar Residència Montsant es traspassarà a la Fundació Astres amb una Capacitat de 16 usuaris .

Ambdues Entitats es comprometen a col·laborar en Benefici dels usuaris i en general del projecte de Construcció i Gestió de la Llar Residència Montsant