Missió i Visió

La nostra Missió,

És la de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat psíquica i la de les seves famílies. Per tant podem dir que és la idea matriu o directriu de la nostra Entitat a través per la qual treballem.

  • És la recerca de qualitat de vida per a les persones amb Discapacitat intel·lectual i les seves famílies
  • Oferir una atenció global y personalitzada als residents, mitjançant una atenció multidisciplinària que potencií les capacitats, garantint el respecte que com a persona mereix

Millorar la qualitat de vida d’aquestes persones, significa també millorar l’entorn en què viuen

La nostra Visió, és de present i futur:

  • El tipus de Societat que necessiten les persones amb necessitats especials
  • Ser una Entitat de referència, centrada en la persona i la seva família, coherent amb la nostra missió
  • Com ha de ser els professionals i persones que ajuden a aconseguir un futur de qualitat en totes les dimensions de les seves vides.

Per l’Associació Montsant en primer lloc i el més important és poder disposar d’oportunitats de desenvolupament i de gaudi, definit pel grau de necessitats que requereix aquestes persones per a un millor desenvolupament de les seves vides i del seu entorn.

Y mai millor dit que la visió fonamental i necessària per a les persones que integren la Llar Residència Montsant des de fa 17 anys, no és altra que poder veure realitat els seus somnis . La Construcció d’una Nova Llar Residència. Objectiu plantejat des de la seva obertura.

Els recurs que ofereix l’Associació Montsant està en funció de la capacitat, els recursos humans i perfil de les persones usuàries.