Presentació

El 2015 per a l’Associació Montsant – Famílies amb Disminuïts de la Comarca del Priorat, ha estat un any difícil però amb la mateixa il·lusió del primer dia.

Il·lusió perquè malgrat  la crisi econòmica que està assolant a les Entitats sense ànim de lucre hem pogut mantenir el servei de Llar Residència.

Part d’aquesta satisfacció ve de part de l’Ajuntament de Falset. En el 2014 hem signat un conveni de cessió d’un usdefruit  entre l’Ajuntament de Falset i l’Associació Montsant de la tercera planta de l’antiga residència, pel termini de 75 anys a favor de l’Associació Montsant, a més de les successives prorrogues que fan possible que el servei mantingui la seva activitat. També comptem amb la col·laboració del Consell Comarcal de Falset

Hem rebut subvenció per finançar el projecte per part de l’Obra Social la Caixa i La Fundació Once

Per altra banda la crisi ha despertat la solidaritat col·lectiva,en el nostre cas de la comunitat on vivim, famílies del poble, associacions ..etc.